Giảm đều

 

 Cách đặt hàng : Giảm loại … W1 x H1 / W2 x H2, L=, E=, F=
- W1, H1 : chiều ngang, chiều cao tiết diện 1 (tiết diện trước).
- W2, H2 : chiều ngang, chiều cao tiết diện 2(tiết diện sau).
- L : chiều dài giảm.
- E : độ lệch phương ngang
- F : độ lệch phương đứng

 Trường hợp tổng quát ta chia làm 4 loại giảm :
- Giảm Loại A : lệch tâm sang trái, lệch tâm lên
- Giảm Loại B : lệch tâm sang phải, lệch tâm lên
- Giảm loại C : lệch tâm sang trái, lệch tâm xuống
- Giảm loại D : lệch tâm sang phải, lệch tâm xuống
Chú ý:
- Trong cách đặt hàng, kích thước W2, H2 ghi sau, thì mặc nhiên độ lệch của tiết diện 2 phải so với tiết diện 1 là kích thước ghi trước W1, H1
- Đối với giảm cho đường ống gió đứng, thì chúng ta tưởng tượng xoay nó lại cho nằm ngang, và mặc định trong WxH, cạnh ghi trước là cạnh ngang W, cạnh ghi sau là cạnh đứng H.
- Ta cũng chấp nhận cách ghi cho 1 số dạng giảm đặt biệt như : Giảm đều hông bằng đáy, Giảm đều 4 mặt, Giảm đều hông bằng đỉnh.