Ống lượn chữ nhật

Khi gặp chướng ngại vật trên đường ống (đà, cột, ống gió, ladder,…), lượn làm tịnh tuyến phương của đường ống một khoản bằng độ lệch của lượn để tránh chướng ngại vật này sau đó đi tiếp.
Tên gọi : Lượn
Mã hiệu : OF-RT A x B , e , L

OF-RT : Rectangular Offset
A : Cạnh nằm trên mặt phẳng lượn (mm)
B : Cạnh vuông gốc với mặt phẳng lượn (mm)
E : Độ lệch (mm)
L : Độ dài lượn (mm)