Ống rẻ nhánh 2 bên (chữ T)

     

Chi tiết này ở các vị trí đường ống gió rẽ nhánh sang cả hai bên.

Tên gọi: Chữ Y

Mã hiệu : Y – BR – RT W1 / W2 – W3 x H , R1 , R2

·         Y –BR -  RT : rectangular Y Branch

·         W1 : Cạnh ngang của ống chính

·         W2 : Cạnh ngang nhánh bên trái (mm)

·         W3 : Cạnh ngang nhánh bên phải (mm)

·         R1 :  Bán kính cong nhánh bên trái (mm)

·         R2 :  Bán kính cong nhánh bên phải (mm)

·         H : Cạnh đứng (mm)

Thông thường R1=W2/2 , R2=W3/3