Bộ lọc thô

* Đặc điểm
   - Lưu lượng lớn, trở lực thấp
   - Có thể tái sử dụng và thay thế dễ dàng
   - Ứng dụng trong việc lọc thô cho hệ thống điều hòa nhiệt độ và các thiết bị lọc cao cấp.
   - Điều kiện hoạt động : Nhiệt độ tối đa 800C, độ ẩm tối đa 90%.


* Thông s k thut

Mã SP

Kích thước

Lưu lượng (m3/h)

Áp suất (Pa)

Hiệu suất lọc

Khung

Vật liệu lọc

Lưới bảo vệ

KLC-PG1

595x595x46

3200

25

G1

Giấy
Nhôm
Thép mạ kẽm

Sợi tổng hợp

Thép bọc nhựa và thép mạ kẽm ở 2 mặt

595x495x46

2700

595x295x46

1600

495x495x46

2200

295x295x46

800